Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/2015Obsah:
Výzkumné studie
Tomáš Garrigue Masaryk z pohledu psychologie osobnosti

Olga Kolaříková
Hodnocení představitelnosti, konkrétnosti, specifičnosti, familiarity a věku osvojení českých substantiv a sloves: vztahy a souvislosti
Ratings of imageability, concreteness, specificity, familiarity and age of acquisition in Czech nouns and verbs: their mutual relations and dependencies
Adam Kříž, Filip Smolík
Když se dívky srovnávají s chlapci: Aktivace genderového stereotypu a výkon v matematice v prostředí českých škol
When girls compare themselves to boys: activation of gender stereotype and achievement in mathematics in Czech schools
Irena Smetáčková, Tomáš Rubín
Potreba štruktúry a heuristika rozpoznania vo finančnom rozhodovaní
The need for structure and the recognition heuristic in financial decision making
Matúš Grežo, Ivan Sarmány-Schuller
Přehledové studie
Úloha testosterónu v modulovaní kognitívnych funkcií a etiológii nadpriemerného intelektového nadania
Role of testosterone in cognitive functions modulation and etiology of above-average intellect endowment
Jaroslava Durdiaková, Daniela Ostatníková
Předběžná sdělení
„Stárnu, ale nejsem seniorkou“: Sociálne reprezentácie procesu starnutia žien
Social representations of women ageing
Tatina Sedláková, Roman Hytych