Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/2017Obsah:
Výzkumné studie
Stereotypy a morální legitimizace sociální stratifikace
Stereotypes and moral legitimization of social stratification
Karel Hnilica, Veronika Francová, Tereza Komárková, Irena Smetáčková
Metodické studie
Psychometrické vlastnosti české verze Osobnostního inventáře pro DSM-5: vnitřní konzistence, validita a rozlišovací schopnost nástroje
Psychometric properties of the Czech version of the Personality Inventory for DSM-5: internal consistency, validity and discrimination capacity of the measure
Karel D. Riegel, Marek Preiss, Albert Kšiňan, Jiří Michalec, Dita Šamánková, Pavel Harsa
Přehledové studie
Rodinná paměť
Family memory
Irena Sobotková
Význam rodiny v procesu akulturace
The importance of family in acculturation process
Lenka Malá, Lenka Šulová
Vývoj konceptu procedurálnej spravodlivosti a jej súčasné postavenie v sociálnej psychológii
The concept of the procedural justice development and its current position in social psychology
Denisa Rovenská
Předběžná sdělení
Rola žiaka pri šikanovaní a jej súvislosti s percipovanou sociálnou oporou
The role of a pupil in bullying and its relation to percieved social support
Iveta Schusterová, Mária Dědová, Vladimír Dočkal
Diskuse
Odpověď na článek „Test kresby ľudskej postavy, typológia kresby ako možná interpretačná paradigma
Response to the paper ”Test of human figure drawing, drawing typology as possible interpretation paradigm“
Hynek Cígler
Reakcia na „Odpověď na článek Test kresby ľudskej postavy, typológia kresby ako možná interpretačná paradigma“ H. Cíglera

Rudolf Fábry