Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel/fax 222 221 652
Aktuální číslo | Vyhledávání | Archiv | Redakční rada | Předplatné | Informace pro přispěvatele

 

Redakční rada:

prof. PhDr. I. Čermák, CSc.
doc. PhDr. V. Dočkal, CSc.
prof. PhDr. J. Džuka, CSc.
doc. PhDr. J. Ferjenčík, CSc.
prof. PhDr. P. Halama, Ph.D.
doc. PhDr. K. Hnilica, CSc.
PhDr. I. Chodura
prof. PhDr. J. Kožený, CSc.
doc. PhDr. M. Lečbych, Ph.D.
doc. Ing. Mgr. M. Lukeš, Ph.D.
prof. PhDr. P. Macek, CSc.
PhDr. V. Mertin
J. Padevět
doc. PhDr. J. Srnec, CSc.
PhDr. Iva Šolcová, Ph.D. (vedoucí redaktorka)

Adresa redakce:

Hybernská 8
110 00 Praha 1
tel./fax 2 2222 1652
e-mail: redakce@praha.psu.cas.cz

Výkonná redakce:

PhDr. Daniel Heller
PhDr. Jindřiška Kotrlová