Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel/fax 222 221 652
Aktuální číslo | Vyhledávání | Archiv | Redakční rada | Předplatné | Informace pro přispěvatele

 

Redakční rada:

doc. PhDr. V. Dočkal, CSc.
prof. PhDr. J. Džuka, CSc.
doc. PhDr. J. Ferjenčík, CSc.
prof. PhDr. A. Heretik, PhD.
PhDr. Ilja Chodura
prof. PhDr. J. Janoušek, DrSc.
prof. PhDr. J. Kožený, CSc.
prof. PhDr. Daniela Kusá, CSc.
PhDr. M. Lečbych, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
PhDr. V. Mertin
J. Padevět
doc. PhDr. J. Srnec, CSc.
PhDr. Iva Šolcová, Ph.D. (vedoucí redaktorka)
doc. PhDr. J. Štikar, CSc.

Adresa redakce:

Hybernská 8
110 00 Praha 1
tel./fax 2 2222 1652
e-mail: redakce@praha.psu.cas.cz

Výkonná redakce:

PhDr. Daniel Heller
PhDr. Jindřiška Kotrlová