Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel/fax 222 221 652

 

Minulá vydání Československé psychologie


  Ročník číslo
  LXIV 1   2   3   4   5   6  
  LXIII 1   2   3   4   5   6  

Czechoslovak psychology 2019, SUPPLEMENT 1

The topic of this special issue belongs to one of the most burning problems of human civilization poverty. The research team did not intend to collect the data exclusively from people living in extreme poverty (e.g., people without a home) but rather aimed to capture the whole spectrum of socioeconomic status strata, with a slight emphasis on people below the official poverty threshold.

This supplement is available for free download download (PDF, 2.1MB) in full text.

  LXII 1   2   3   4   5   6  

Československá psychologie 2018, SUPPLEMENT 1

V tomto zvláštním čísle časopisu Československá psychologie je uveden soubor validovaných nástrojů vhodných pro analýzu determinant zdraví. Byly vybrány především metody, kterých je v českém prostředí nedostatek, a to v oblastech jako je spiritualita, vztahová vazba, traumatizace, psychosomatické a psychopatologické symptomy. Při výběru jednotlivých nástrojů byla zohledněna zejména hodnocení ve světové vědecké obci a užitečností pro danou oblast.

Tento supplement je k dispozici zdarma stáhnout (PDF, 2.2MB) plný text.

  LXI 1   2   3   4   5   6  
  LX 1   2   3   4   5   6  

Czechoslovak psychology 2016, SUPPLEMENT 1

V roce 2014 zahájila Akademie věd České republiky nový výzkumný program Strategie AV21, jehož mottem je „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“. Jeden z projektů řešených v rámci této nové strategie si klade za cíl prozkoumat otázky spojené s optimálním vývojem člověka, rozvojem jeho osobnosti a realizací lidského potenciálu. Stati obsažené v tomto zvláštním čísle časopisu Československá psychologie vycházejí z prvního workshopu pracovní skupiny k tématu optimálního vývoje s názvem „Optimální vývoj a zdařilý život: osobnostní a sociální předpoklady“ (2015, Praha). Jde převážně o texty přehledové, metodologické a teoretické, které mapují dosavadní koncepty (osobní pohodu, sociální adaptaci) a ovlivňující faktory (osobnostní a sociokulturní) optimálního vývoje člověka. Přinášejí však i úvahy nad dosud neprozkoumanými nebo nově se objevujícími otázkami a existenciálními výzvami života, které přináší společenský vývoj a měnící se svět (ludické principy lidského jednání, étos hranice, věda o well-being).

This supplement is available for free download (PDF, 2.3MB) in full text.

  LIX 1   2   3   4   5   6  

Czechoslovak psychology 2015, SUPPLEMENT 1

The aim of this special issue of Czechoslovak Psychology is to commemorate the conference „What’s Next for Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies” held in Warsaw in November 2014. The conference was organized by the Institute of Psychology of the Polish Academy of Sciences and the Psychology Committee of the Polish Academy of Sciences.
The journal Ceskoslovenska psychologie publishes predominantly the original papers from the fields of psychological theory, methodology, research and practice. It represents a unique platform for publishing results of theoretical, experimental, and empirical research that is carried out in the Czech and Slovak research institutes, departments of psychology, and psychological laboratories. The papers are presented in Czech and Slovak languages with English abstracts. This special congress issue of the journal is published in English.

This supplement is available for free download (PDF, 2.2MB) in full text.

  LVIII 1   2   3   4   5   6  
  LVII 1   2   3   4   5   6  
  LVI 1   2   3   4   5   6  
  LV 1   2   3   4   5   6  
  LIV 1   2   3   4   5   6  
  LIII 1   2   3   4   5   6  
  LII 1   2   3   4   5   6  
  LI 1   2   3   4   5   6  

Czechoslovak psychology 2007, SUPPLEMENT 1

This special issue of the journal Ceskoslovenska psychologie (Czechoslovak psychology), published on the occasion of the European Congress of Psychology in 2007 in Prague, presents the selected results of research done both in the Czech Republic and the Slovak Republic.
The journal Ceskoslovenska psychologie publishes predominantly the original papers from the fields of psychological theory, methodology, research and practice. It represents a unique platform for publishing results of theoretical, experimental, and empirical research that is carried out in the Czech and Slovak research institutes, departments of psychology, and psychological laboratories. The papers are presented in Czech and Slovak languages with English abstracts. This special congress issue of the journal is published in English.

This supplement is available for free download (PDF, 2.5MB) in full text.

  L 1   2   3   4   5   6  
  XLIX 1   2   3   4   5   6  
  XLVIII 1   2   3   4   5   6  
  XLVII 1   2   3   4   5   6  
  XLVI 1   2   3   4   5   6  
  XLV 1   2   3   4   5   6  
  XLIV 1   2   3   4   5   6  
  XLIII 1   2   3   4   5   6  
  XLII 1   2   3   4   5   6  
  XLI 1   2   3   4   5   6  
  XL 1   2   3   4   5   6