Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/2019Obsah:
Výzkumné studie
Štruktúra zdravotnej gramotnosti u adolescentov
The structure of health literacy in adolescents
Zuzana Boberová, Ivan Ropovik, Peter Kolarčik, Andrea Madarasová Gecková & Leena Paakkari
Empatia učiteľov a učiteliek: prierezová studia
Teachers’ empathy: a cross-sectional study
Lenka Sokolová, Elena Brozmanová, Silvia, Harvanová, Zlatica Jursová Zacharová, Miroslava Lemešová, Katarína Minarovičová
Analýza spontánnych tvárových výrazov súcitu vyvolaných video podnetom: Tvárový výraz súcitu
Analysis of spontaneous facial expression of compassion elicited by the video stimulus: Facial expression of compassion
Martina Baránková, Júlia Halamová, Mária Gablíková, Jana Koróniová, Bronislava Strnádelová
Metodické studie
Adaptace a ekvivalence testových metod: inspirace pro psychologické testování minorit v ČR
The adaptation and equivalence of test methods: An inspiration for psychological assessment of minorities in the Czech Republic
Jiří Čeněk, Tomáš Urbánek
Psychometrické charakteristiky krátké české verze Dotazníku pěti aspektů všímavosti(FFMQ-15-CZ)
Psychometric characteristics of the short Czech version of the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ-15-CZ)
Daniel Kořínek, Jan Benda, Jiří Žitník
Odlišné fungovanie položiek u mužov a žien v slovenskej verzii NEO päťfaktorového osobnostného inventára
Gender differential item functioning in Slovak version of Neo Five Factor Inventory
Michal Kohút, Peter Halama
Přehledové studie
Vývojová traumatická porucha: nový pohled na traumatickou zkušenost v dětství a adolescenci
Developmental trauma disorder: recent perspective on traumatic experience in childhood and adolescence
Petr Štěpánek, Jana Schmidtová, Ivo Čermák
Obtížný temperament v raném dětství
Infant difficult temperament
Zdeňka Bajgarová, Iva Stuchlíková
Z klinické praxe
Behaviorálne stratégie v terapii psychogénnej straty chuti do jedla v detstve
Behavioral approaches in the therapy of pediatric feeding disorders
Diana Filčíková, Katarína Babinská, Hana. Celušáková, Daniela Ostatníková