Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/1998Obsah:
Teoretické studie
Riziko a resilience

Matějček, Zdeněk - Dytrych, Zdeněk
Výzkumné studie
Sociální reprezentace demokracie: Česko - slovenské srovnání

Tyrlík, Mojmír - Plichtová, Jana - Macek, Petr
Předběžná sdělení
Reflexia národnej identity v meniacej sa spoločnosti

Borecká, Oľga - Plichtová, Jana
Ověřování interpersonální hypotézy metodou GUHA. II. Část

Doubravová, Jarmila - Ramešová, Nina
Program POLICY PC 3.0 - Nástroj pro analýzu způsobu rozhodování

Vaculík, Martin
Úvahy
Interpretácia závislosti a nezávislosti na základe riešiteľských formúl

Grác, Ján
Špecifiká kresťanského psychologického poradenstva v anglosaských krajinách

Klčovanská, Eva