Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2020Obsah:
Metodické studie
Personalizovaný síťový model pro medicínsky nevysvětlené tělesné symptomy
Personalized network model for medically unexplained physical symptoms
Tomáš Nováček, Tomáš Řiháček, Hynek Cígler
Konfirmačná faktorová analýza slovenskej verzie dotazníka MBI-HSS pre pomáhajúce profesie
A confirmatory factor analysis of the Slovak version of the MBI-HSS for helping professions
Beata Ráczová, Miroslava Köverová
Psychometrické vlastnosti české verze Škály prožívané naděje: faktorová struktura a vnitřní konzistence
Psychometric characteristics of the Czech version of the Perceived Hope Scale: factor structure and internal consistency
Alena Slezáčková, Tomáš Prošek, Tatiana Malatincová, Andreas M. Krafft
Shlukování a přepínání v Testu verbální fluence: návrh adaptace kritérií do českého jazyka a shoda posuzovatelů
Clustering and switching in Verbal fluency task: Adaptation of the procedure to the Czech language, and judging its relevance
Monika Víchová, Monika Dokoupilová, Jan Chromý, Tomáš Urbánek, Tomáš Nikolai
Přehledové studie
Dekonštrukcia anhedónie ako psychopatologického symptómu
Deconstruction of anhedonia as a psychopathological symptom
Michal Patarák, Ján Pečeňák
Paranoja: teoretické modely a psychické mechanizmy
Paranoia: theoretical models and psychological mechanisms
Alexandra Straková, Michal Hajdúk
Předběžná sdělení
Postoje k sexuálnímu chování v různých etnokulturních skupinách a jejich vztah k procesu akulturace
Attitudes toward sexual behaviours in different ethnocultural groups and their relationship with the acculturation process
Andrea Blanc Molina, Antonio J. Rojas Tejada
Férovost rekognice
Eyewitness identification fairness
Hana Trojanová, Hedvika Boukalová