Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/1998Obsah:
Výzkumné studie
Zdrroje sebehodnocení a životní spokojenosti: Osobnost a strategie zvládání

Blatný, Marek - Osecká, Lída
Sociálne rizikové faktory pre neuropsychický vývin detí žijúcich v znečistenom prostredí

Šovčíková, Eva
Konceptuálna reprezentácia v úlohe klasifikácie objektov: Overovanie modelu

Plichtová, Jana
Přehledové studie
Burnout syndrom: Teoretická východiska, diagnostické a intervenční možnosti

Kebza, Vladimír - Šolcová, Iva
Metodické studie
Možnosti zisťovania osobnej identity: Metodika IDEX

Bačová, Viera
Předběžná sdělení
Příspěvek k problematice vztahu osobnostních rysů k inteligenci u intelektově nadprůměrných jedinců

Drábková, Hana sen. - Drábková, Hana jun.
Rozptyl voleb jako nově navrhované posuzovací kritérium testu barevného sémantického diferenciálu

Gabriel, Zbyněk