Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/2000Obsah:
Výzkumné studie
Trojdimenzionální substruktura osobnosti a její vztah k stylům rodinné výchovy

Čáp, Jan - Boschek, Petr
Determinanty a efekty sociální stratifikace mladých lidí v České republice

Cakirpaloglu, Panajotis - Řehan, Vladimír
Vplyv fajčenia, konzumovania alkoholu, užívania drog a nedostatku fyzickej aktivity na zdravie adolescentov

Gecková, Andrea - Pudelský, Marcel - Tuinstra, Jolanda - Van Dijk, Jitse P.
Přehledové studie
Pražská metoda deskripce chování novorozence

Šulcová, Eva
Heterosexizmus: Spoločensko-kultúrne a psychologické aspekty postojov ku lesbickým ženám a gayom

Ondrisová, Sylvia - Bianchi, Gabriel
Předběžná sdělení
Osobnostné charakteristiky členov siekt a kultov

Kintlerová, Tatiana