Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/2002Obsah:
Výzkumné studie
Situačně kognitivní a osobnostní determinanty chování v zátěžové situaci

Blatný, Marek - Kohoutek, Tomáš - Janušová, Petra
Sebepojetí manifestované uchazeči o studium psychologie v procesu přijímacího řízení

Mikšík, Oldřich
Přehledové studie
Pedagogicko-psychologický výzkum založený na obrazovém materiálu

Mareš, Jiří
Intuícia, teória a výskum v prevencii drogových závislostí

Orosová, Oåga
Psychologické aspekty perfekcionismu v americkém pojetí

Portešová, Šárka
Metodické studie
Ravenovy standardní progresivní matice - současné zkušenosti

Preiss, Marek - Klose, Jiří
Předběžná sdělení
Tabák, alkohol a nelegální drogy mezi středoškoláky

Miovský, Michal - Urbánek, Tomáš
Z klinické praxe
Posuzování suicidálního rizika u dětí a adolescentů

Kocourková, Jana - Koutek, Jiří