Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/2002Obsah:
Výzkumné studie
Faktorová struktura obecných přesvědčení: Výsledky mezinárodního výzkumu a české studie

Šolcová, Iva - Štětovská, Iva
Rozměr orientace: Spojité nádoby percepčního hodnocení prostoru

Šikl, Radovan - Šimeček, Michal
Výzkumné studie
Účinnost skríningu psychických poruch pomocí testu slovních asociací

Šlechta, Petr
Vnitřní konzistence české verze NEO osobnostního inventáře (NEO-PI-R)

Hřebíčková, Martina
Přehledové studie
Výskum doležitých momentov v procese psychoterapie - prehľad doterajších zjisteni

Timuľák, Ladislav
Metodické studie
Zkušenosti s českou verzí revidované Wechslerovy paměťové zkoušky (WMS-R) u neurologických a psychiatrických pacientů

Preiss, Jan
Diskuse
Jazykový instinkt Stevena Pinkera

Daněk, Jan