Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2004Obsah:
Výzkumné studie
Vliv pracovního stresu a životních událostí na spokojenost se životem

Hnilica, Karel
Emoční hodnocení testových slov jako rozšíření asociačního experimentu

Lukavský, Jiří
Subjektivní životní spokojenost u tří věkových skupin respondentů

Lašek, Jan
Mentální chronometrie a valence při poznávání jmen barev

Chalupa, Bohumír
Přehledové studie
Rodinná resilience

Sobotková, Irena
Elektronické učení a individuální styly učení

Mareš, Jiří
Metodické studie
Vybrané problémy vyučitia sociometrie v školskej praxi

Madarasová Gecková, Andrea - Orosová, Oľga - Madaras, Tomáš