Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/2005Obsah:
Výzkumné studie
Vlivy politické orientace, sociálního srovnávání a osobnosti na spokojenost se životem

Hnilica, Karel
Přehledové studie
Výzkum očních pohybů u dyslektiků v posledních 25 letech

Jošt, Jiří
Psychologické příčiny neplodnosti

Matějů, Ivana - Weiss, Petr - Urbánek, Václav
Metodické studie
Kvality života ve vztahu ke zdraví u nemocných epilepsií. Některé psychometrické charakteristiky české verze dotazníku QOLIE-89

Preiss, J. - Zvárová, J. - Stanovská, Z.
Předběžná sdělení
Vývoj partnerských vztahů vzniknuvších v prostředí internetu

Vaculík, Martin - Hudeček, Tomáš
Úvaha
Homo in futurum cogitans II

Břicháček, Václav