Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/2006Obsah:
Výzkumné studie
Diagnóza a věk moderují vztah mezi zdravím, emočním životem a spokojeností se životem

Hnilica, Karel
Porozumění zkušenosti nemocných rakovinou prsu: narativní přístup

Chrz, Vladimír - Čermák, Ivo - Plachá, Veronika
Osobnostní a zájmové charakteristiky rozumově nadaných školsky podvýkonných žáků

Dvořáková, Jana - Portešová, Šárka - Budínová, Lenka - Tyrlík, Mojmír
Školní podvýkonnost a subjektivní míra depresivních symptomů

Fráňová, Lenka - Lukavský, Jiří - Preiss, Marek
Co (ne)dokáže instrumentální obohacování Reuvena Feuersteina

Málková, Gabriela
Přehledové studie
Minimální věcně významné změny v diagnostikované kvalitě života

Mareš, Jiří - Urbánek, Tomáš
Metodické studie
Psychometrická analýza Rosenbergovej škály sebahodnotenia s použitím metód klasickej teórie testov (CTT) a teórie odpovede na položku (IRT)

Halama, Peter - Bieščad, Matúš
Diskuse
Diskurzivní psychologie versus diskurzivní analýza?

Vybíral, Zbyněk