Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/1997Obsah:
Výzkumné studie
Objektivní projevy volních faktorů u adolescentů zneužívajících drogy

Brichcín, Milan - Čadová, Iveta - Zýka, Jaromír
Změny objektivních a subjektivních ukazatelů stresu v situaci modelové zátěže

Machačová, Helena - Boschek, Petr
Vztah mezi nadváhou, psychickými obtížemi a závislostí na alkoholu v obecné populaci

Krch, František D. - Drábková, Hana - Rathner, Günther
Přehledové studie
Současné pojetí rogersovské psychoterapie

Vymětal, Jan - Hoskovcová, Simona - Speierer, Gert-Walter
Předběžná sdělení
Vliv virtuální reality (VR) na psychiku jedince

Čermák, Ivo - Navrátil, Marek
Úvahy
Goethův Faust jako archetyp moderní kultury (studie k psychologii literatury)

Janát, Bohumír
Z klinické praxe
Je slovník spolehlivým ukazatelem premorbidního intelektu?

Preiss, Marek