Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/2010Obsah:
Teoretické studie
Kritická diskurzívna analýza: výzva sociálnej psychológii

Jana Plichtová
Výzkumné studie
Soukromá řeč a typ aktivity u dětí předškolního věku

Hana Kyjonková, Lenka Lacinová
Depresivita a úzkost v průběhu života v návaznosti na pojetí Václava Příhody

Marek Preiss, Klára Vraná, Jiřina Kuchařová
Přehledové studie
Slepota k zmene: úvod do problému

Michaela Porubanová
Synestézie a její lingvistické aspekty

Jan Chromý
Metodické studie
Možnosti zkoumání formování identity v adolescenci: česká adaptace metody GIDS

Věra Konečná, Aleš Neusar, Michaela Sokoliová, Petr Macek
Předběžná sdělení
Vícerodinná teriapie poruch příjmu potravy v Čechách - pilotní výzkum účinnosti

Jana Tomanová, Hana Papežová, Anette Mehl, Aleš Antonín Kuběna
Úvaha
Výzkum, ve kterém nic nevyšlo?

Iva Šolcová