Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/2010Obsah:
Výzkumné studie
Neuropsychologie a neurotoxicita při dlouhodobém sledování účinků dioxinu

Jan Preiss, Daniela Pelclová, Zdenka Fenclová, Pavel Urban
Přehledové studie
Psychologické procesy při chronické bolesti, jejich struktura a dynamika

Petr Knotek
Neuropsychologický výskum percepčnej laterality na Slovensku

Peter Žitný, Kinga Jurásová
Metodické studie
Faktorová analýza Gesellovy zkoušky ve třetím roce života

Karel Balcar, Květa Trčková
Psychometrická analýza a faktorová štruktúra Škály rastu spojeného so stresom

Stanislava Záhorová, Peter Halama
Předběžná sdělení
Vybrané osobnostní charakteristiky matek a jejich souvislost s popisovanou mírou plačtivosti kojence

Zuzana Masopustová, Iva Korábová, Ondřej Bouša
Úvahy
Práce s pocity v daseinsanalytické skupinové terapii

Oldřich Čálek