Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/2011Obsah:
Výzkumné studie
Sociální vztahy jako důležitý faktor kvality života dětí
Social relationships as an important factor in children‘s quality of life
Lenka Hodačová, Eva Hlaváčková, Ladislav Csémy, Jindra Šmejkalová, Eva Čermáková
Přehledové studie
Jedinec v meziskupinových vztazích: od sociální kategorizace k předsudkům
The individual in intergroup relations: From social categorization to prejudice
Sylvie Kouřilová
Otázky ekologickej racionality a pragmatika rečovej komunikácie
Issues of ecological rationality and pragmatics of language communication
Daniela Kusá
Koncept smrti u dětí: komponenty a determinanty
Children’s death concept: Components and determinants
Martin Loučka, Jan Vančura
Profesijné záujmy: Tradičné a súčasné vymedzenie pojmu
Vocational interests: traditional and contemporary delimitation of the concept
Marcel Martončik
Koncepcia intersubjektivity a kontinuita intersubjektívnych vzťahov podľa Colwyna Trevarthena a Daniela N. Sterna
Conception of intersubjectivity and continuity of intersubjective relations according to Colwyn Trevarthen and Daniel N. Stern
Lívia Kvašná
Metodické studie
Adaptivní administrace NEO PI-R: výhody a omezení
Adaptive administration of NEO PI-R: limits and benefits
Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil
Z klinické praxe
Autobiografie osob s autismem: neznámé pohledy na prožívání autistického postižení
Autobiographies of persons with autism: unknown views on inner experience of autistic handicap
Michal Hrdlička