Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/2012Obsah:
Výzkumné studie
Analýza motivace na základě použití TAT u dvou skupin adolescentů
Motivation analysis on the basis of using TAT in two groups of adolescents
Tomáš Urbánek, Kristína Czekóová, Ivo Čermák, Táňa Fikarová, Zuzana Pokorná
Expozice komunitnímu násilí a školní šikana a jejich vztah k antisociálnímu chování v rané adolescenci
Community violence exposure and school bullying and their relationship to antisocial behavior in early adolescence
Veronika Sobotková, Terezie Osecká, Martin Jelínek, Marek Blatný, Michal Hrdlička
Přehledové studie
Psychologické důsledky jazykové abstraktnosti
Psychological consequences of language abstractness
Sylvie Graf
Deprese z pohledu psychologie osobních konstruktů
Depression from the view of psychology of personal constructs
Marie Kovářová, Miroslav Filip
Metodické studie
Reliabilita, faktorová štruktúra a konštruktová validita Hartrovej metodiky self-perception profile for children
Reliability, factor structure and construct validity of Harter´s Self-Perception Profile for Children
Peter Babinčák, Gabriela Mikulášková, Iveta Kovalčíková
Předběžná sdělení
Metoda desenzitizace a zpracování pomocí očních pohybů (EMDR) – psychologické a neurobiologické souvislosti terapie posttraumatické stresové poruchy
Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) – psychological and neurobiological contexts of posttraumatic stress disorder therapy
Hana Vojtová, Petr Bob, Radek Ptáček
Z klinické praxe
Model kognitivně-behaviorální terapie u dospělých pacientů s chronickými bolestivými stavy nenádorové etiologie
Model of cognitive-behavioral therapy in adult patients with chronic pain states of nonmalignant etiology
Jaroslava Raudenská
Diskuze
Technika omezené zevní stimulace
Limited outer stimulation technique
Martin Kupka, Marek Malůš, Veronika Kavková, Vladimír Řehan