Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/2013Obsah:
Výzkumné studie
Skryté aspekty v testování prostorové představivosti: identifikace uplatňovaných stylů řešení položek
Hidden aspects in spatial ability testing: Identification of respondents’ item solving strategies
Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil
Přehledové studie
Utváření vztahu rodičů k předčasně narozeným dětem
Forming the parental relation to premature born children
Michaela Chlebounová, Ivo Čermák
Úloha kritického a strategického myslenia pri rozhodovaní
The role of critical and strategic thinking in decision making
Michal Stríženec
Současné sociální změny, jejich důsledky a syndrom vyhoření
Contemporary social changes, their consequences and burnout syndrome
Vladimír Kebza, Iva Šolcová
Předběžná sdělení
Dlouhodobá skupinová izolace a její vliv na zrakové vnímání: Výsledky projektu Mars-500
Long-term group isolation and its influence on visual perception: results of Mars-500 project
Michal Šimeček, Radovan Šikl
Meranie kvality života: analýza prehľadových štúdií evidovaných vo vybraných databázach
Measurement of quality of life: overview studies analysis in selected data-bases
Peter Babinčák
Z klinické praxe
Adaptace pacientů hospitalizovaných v dětském a adolescentním věku po suicidálním pokusu
Adaptation of patients hospitalized in childhood and adolescence after a suicide attempt
Jiří Koutek, Jana Kocourková
Úvahy
Ohlédnutí za produkcí Československé psychologie
Looking back at the contents of Ceskoslovenska psychologie
Iva Šolcová