Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/2016Obsah:
Výzkumné studie
Mateřské sebehodnocení v těhotenství: souvislost s vybranými charakteristikami ženy a partnerského vztahu
Maternal self-esteem in pregnancy and its relationship with maternal characteristics and characteristics of partnership
Petra Daňsová, Zuzana Masopustová
Jak supervizoři a supervizanti prožívají a konceptualizují vzájemný vztah
How supervisors and supervisee experience and conceptualize mutual relationship
Hana Baránková, Zuzana Havrdová
Metodické studie
Psychometrické charakteristiky české verze škály Experiences in Close Relationships (ECR)
Psychometric characteristics of the Czech version of Experiences in Close Relationship Scale (ECR)
Martin Seitl, Miroslav Charvát, Martin Lečbych
Přehledové studie
Hraní videoher a jeho konsekvence: přehled dosavadních zjištění
Video-game playing and its consequences: literature review
Petr Květon, Martin Jelínek
Vybrané psychologické teorie a modely chování lidí v nezaměstnanosti
Selected psychological theories and behavioral models related to unemployed people
Božena Buchtová
Psychologické aspekty reintegrace a resocializace pachatelů do společnosti
Psychological aspects of reintegration and resocialization of perpetrators into society
Sylva Koubalíková, Monika Novotná, Michaela Borovanská, Veronika A. Polišenská, Tereza Bláhová
Předběžná sdělení
Prediktory subjektivních zdravotních stesků v dospělosti
Predictors of subjective health complaints in adults
Jarmila Dosedlová, Helena Klimusová, Martin Jelínek, Iva Burešová
Konfirmatórna faktorová analýza modelu kvality života obsahujúceho interné a externé oblasti
A confirmatory factor analysis of the model of quality of life containing internal and external domains
Jozef Džuka, Manfred Schmitt