Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/2016Obsah:
Výzkumné studie
Vztah mezi resiliencí a školním výkonem u dospívajících, vyrůstajících v rizikovém prostředí
The relationship between resilience and academic performance at youth placed at risk
Jan Sebastian Novotný, Lucie Křeménková
Metodické studie
Big Five Inventory: Základní psychometrické charakteristiky české verze BFI-44 a BFI-10
Big Five Inventory: Basic psychometric properties of the Czech version of BFI-44 and BFI-10
Martina Hřebíčková, Martin Jelínek, Marek Blatný, Cyril Brom, Iva Burešová, Sylvie Graf, Tereza Mejzlíková, Alexander T. Vazsonyi, Kateřina Zábrodská
Prediktory rizikového užívání kanabisu u adolescentů: nálezy z projektu ESPAD
Predictors of the problematic pattern of the cannabis users’ behavior in adolescents: the ESP AD survey report
Jiří Kožený, Ladislav Csémy, Lydie Tišanská
Přehledové studie
Aspekty vývojové psychologie v teorii a konceptech transakční analýzy
The aspects of developmental psychology in theories and concepts of Transactional Analysis
Nora Titman Staňková, Martin Titman, Lenka Šulová
Generativita v současném empirickém výzkumu
Generativity in contemporary empirical research
Katarína Millová, Marek Blatný
Rodové rozdiely v prežívaní nezamestnanosti: prehľadová štúdia
Gender differences in response to unemployment: literature review
Anna Šestáková
Předběžná sdělení
Velkoměsto a výkony v neuropsychologických testech u starších osob
Urban residence and neuropsychological performance in older persons
Karolína Horáková, Lucie Vidovićová, Hana Štěpánková