Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/1996Obsah:
Výzkumné studie
Zámerné rozvíjanie detskej tvorivosti: Korelácie s anxietou

Dočkal, Vladimír - Matejík, Miroslav
Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace II. část: Děti z náhradní rodinné péče

Matějček, Zdeněk - Kovařík, Jiří - Bubleová, Věduna
Metodické studie
Dotazník osobní příčinné orientace I: Konstrukce, standardizace a psychometrická analýza

Balcar, Karel
Předběžná sdělení
Vplyv výzoru tváre a sociálnej roly na vytváranie dojmu o osobe

Ferjenčík, Ján - Nišponská, Magda
Psychologie a "common sense"

Čermák, Ivo - Šikl, Radovan
Zkrácená forma WAIS - R

Preiss, Marek - Pošmurová, Marie
Z klinické praxe
Mentální anorexie se zaměřením na raný začátek onemocnění

Kocourková, Jana