Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/1998Obsah:
Výzkumné studie
Dva nebo tři faktory? Faktorová analýza struktury českého převodu WAIS-R u nemocných epilepsií

Preiss, Jan - Haas, Tomáš
Dotazník motivační struktury - srovnávací studie českých a amerických studentů

Stuchlíková, Iva - Klinger, Eric - Man, František
Dotazník temperamentových a charakterových rysů TCI: Profil osob ve výkonu trestu

Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie - Mezník, Jiří
Přehledové studie
Self, emócie a organizmické prežívanie v terapii zameranej na klienta

Timuľák, Ladislav
Polemologický přístup k fenomúnu agrese, násilí a původu válek

Kamarýt, Jan
Vnímání struktury pohybujících se objektů

Šikl, Radovan
Z historie
Alexandr Romanovič Lurija, Kulturní psychologie a překonání krize v psychologii

Cole, Michael
Bezprostřední vnímání - meze a možnosti Gibsonovy teorie

Drápalová, Lenka
Úvahy a diskuse
Individuálně a sociálně psychologické aspekty vybraných stoupenců hnutí Haré Kršna v podmínkách české společnosti 90. let XX. století

Dvořáková, Dana