Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/1999Obsah:
Výzkumné studie
Způsob výchovy v rodině a osobnostní faktory HSPQ II. řádu

Čáp, Jan - Boschek, Petr - Balcar, Karel
Přehledové studie
Sebapoznávanie v procese ontogenézy z pohľadu humanistickej psychológie

Macková, Zdenka
Předběžná a metodická sdělení
Kvalita života a epilepsie. Některé psychometrické charakteristiky české verze ESI-55, dotazníku pro operace epilepsie

Preiss, Jan - Haas, Tomáš
Faktory ovlivňující přesnost dvojnásobného zrychlení a zpomalení tempa (příspěvek k psychologii hudby)

Franěk, Marek - Mates, Jiří
Srovnání kvality života před a jeden rok po transplantaci jater

Ptáčková, Andrea
Analýza časového průběhu pozornosti - comeback

Šimeček, Michal - Urbánek, Tomáš
Z klinické praxe
Výnimočný talent ťažko viacnásobne postihnutého dievčaťa

Dočkal, Vladimír