Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2000Obsah:
Teoretické studie
O nevlastních dětech a nevlastních rodičích

Matějček, Zdeněk - Dytrych, Zdeněk
Výzkumné studie
Sociální status a hodnotová orientace mladé generace

Řehan, Vladimír - Cakirpaloglu, Panajotis
Přehledové studie
Teoretické a metodologické prístupy k problematike zmyslu života

Halama, Peter
Sociálny konštrukcionizmus psychológii

Bačová, Viera
Metodické studie
Pražská metoda deskripce chování novorozence: Analýza struktury chování matky a novorozence při kojení

Šulcová, Eva
Vyriabilita srdeční frekvence - možnosti využití ve výzkumu a v klinické praxi

Šiška, Emil
Předběžná sdělení
Sebehodnocení hráčů počítačových her v adolescenci

Vaculík, Martin