Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/2000Obsah:
Přehledové studie
Renesancia záujmu o jazyk: Diskurzívna psychológia a analýza diskurzu

Plichtová, Jana - Brozmanová, Elena - Berecká, Oľga
Retrospektiva, současnost a perspektivy psychologie zdraví

Kebza, Vladimír - Šolcová, Iva
Metodické studie
Inventář přídavných jmen pro posouzení pěti obecných dimenzí osobnosti

Hřebíčková, Martina - Urbánek, Tomáš - Čermák, Ivo
Epidemiologický pristup k otázkam zdravia

Šovčíková, Eva
Předběžná sdělení
Položková analýza některých subtestů české verze inteligenčního testu WISC III UK

Sejrková, Elen
Mentální chronometrie a valence při poznávání obrazců

Chalupa, Bohumír
Z klinické praxe
Změny v kvalitě života nemocných epilepsií v období 1980 - 1998

Preiss, Jan - Haas, Tomáš
Pastorální psychologie

Ryšavý, Ivan