Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/2000Obsah:
Výzkumné studie
Konflikt hodnot a kvalita života

Hnilica, Karel
Přehledové studie
Problémy teorie raného citového přilnutí (attachment)

Kulísek, Petr
Předběžná sdělení
Indikátory impulsivní agrese

Čermák, Ivo - Klimusová, Helena
Možnosti a limity neurobehaviorálno-toxikologického výskumu

Potašová, Alena - Árochová, Oľga
Z klinické praxe
Wadův test (test pro zjišťování lateralizace řeči a predikci poruch paměti u epileptiků)

Javůrková, Alena
Diskuse
"Common sense" a psychologické teorie

Šikl, Radovan - Čermák, Ivo
Folková (laická) psychologie: její předmět, funkce a vztah k vědecké psychologii

Sedláková, Miluše
Z historie
Rané evropské ohlasy Purkyňových "Příspěvků k poznání zraku ze subjektivního hlediska"

Brožek, Josef - Hoskovec, Jiří