Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/2000Obsah:
Výzkumné studie
Sociálna kompetentnosť tvorivých adolescentov - jej kognitívne a osobnostné zdroje

Jurčová, Olga
Přehledové studie
Kontexty metodologického pluralismu psychologie osobnosti

Kolaříková, Olga
Akceptace v psychologii a psychoterapii

Vymětal, Jan
Předběžná sdělení
Riziko z pohľadu hodnotenia a zvládania

Schraggeová, Milica - Rošková, Eva
Rozumí české děti ekonomickým pojmům a vztahům podobně jako portugalské dětiť

Vyskočilová, Eva - Morgado, Luisa
Úvahy
O rodině, lásce a přátelství (psychologický esej)

Matějček, Zdeněk
Z historie
Vzpomínka na profesora Hanuše Papouška (9.9.1922-5.5.2000)

Dittrichová, Jaroslava - Komárek, Vladimír