Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/2001Obsah:
Výzkumné studie
Akademická úspěšnost na střední škole: Prediktor absolvování studia medicíny

Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie
Vplyv percipovanej sociálnej opory na zdravie a socio-ekonomické rozdiely v sociálnej opore adolescentov

Gecková, Andrea - Pudelský, Marcel - van Dijk, Jitse P.
Přehledové studie
Niektoré problémy kvantitatívnej analýzy údajov vo výskume psychoterapie

Timuľák, Ladislav
Kvalita života - naliehavá výzva pre vedu nového storočia

Kováč, Damián
Metodické studie
Hodnocení raného vývoje dítěte: Metoda Kent Infant Development (KID) Scale v našich podmínkách

Procházková, Eva - Břicháček, Václav - Dittrichová, Jaroslava - Sobotková, Daniela - Reuter, Jeanette M. - Vondráček, Jiří
Předběžná sdělení
Transformační proces v České republice a manželské vztahy

Hraba, Joseph - Lorenz, Frederick O. - Pechačová, Zdeňka
Diskuse
Tři desetiletí kritické psychologie ve světě

Vybíral, Zbyněk