Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/2001Obsah:
Přehledové studie
Pozitivní psychologie: Důvod k zamyšlení i výzva

Mareš, Jiří
Psychologické aspekty spirituality

Stříženec, Michal
Nezaměstnanost a zdraví

Šolcová, Iva - Kebza, Vladimír
Metodické studie
Slovenská verzia Snyderovej Škály nádeje: Preklad a adaptácia

Halama, Peter
Předběžná sdělení
Hráči počítačových her a jejich vztahy s rodiči a přáteli

Vaculík, Martin
Sociálne reprezentácie HIV/AIDS: Teoretické východiská a slovenská sonda

Lukšík, Ivan - Rušáková, Linda
Z historie
Hermann von Helmholtz (1821 - 1894) o vnímání

Šikl, Radovan