Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/2001Obsah:
Metodické studie
Faktorová struktura 24 položkové formy dotazníku EPQR-A

Kožený, Jiří
Přehledové studie
Viktimologické aspekty sexuální delikvence

Weiss, Petr
Zvládání zátěže pomocí strategií záměrného sebeznevýhodňování

Mareš, Jiří
Vzťah tvorivosti a inteligencie: prieniky, podobnosti a odlišnosti

Szobiová, Eva
Předběžná sdělení
Dvojčata, interakce heredity, biosociálních handicapů a stylů rodinné výchovy

Čáp, Jan - Drábková, Hana jun.
Disociativní komponenty v etiopatogenezi epilepsie a možnosti jejich sledování

Bob, Petr - Ptáček, Radek
Reklama z perspektívy príjemcov a příjemkýň na príklade zobrazovania a vnímania ženského tela vo veľkoplošnej reklame

Bačová, Viera - Jeleňová, Iveta