Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/1996Obsah:
Teoretické studie
Lidská mysl, mozek a vnější prostředí

Brichcín, Milan
Přehledové studie
Psychologie náboženství a osobnostní problematika

Kolaříková, Olga
Obsahová analýza a jej možnosti využitia v psychológii

Plichtová, Jana
Obranné tendence v atribuci

Šikl, Radovan - Kouřilová, Jana
Spoločenská a kultúrna podmienenosť osobnej identity

Bačová, Viera
Předběžná sdělení
Zkušenosti obyvatel České republiky se sexuálně agresivním chováním

Weiss, Petr - Zvěřina, Jaroslav
Z historie
Ekologická teorie vnímání J. J. Gibsona

Smolík, Filip