Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2002Obsah:
Teoretické studie
Projevy vnitřní řeči v intrapersonální a interpersonální komunikaci

Janoušek, Jaromír
Výzkumné studie
Akademický výkon a úspěch v 1. a 2. ročníku integrovaného studia medicíny na 3. LF UK: Prediktivní potenciál přijímacího řízení

Kožený, Jiří - Höschl, Cyril - Tišanská, Lýdie
Sociálně založené nerovnosti ve zdraví: Současný vývoj ve světě a stav u nás

Šolcová, Iva - Kebza, Vladimír
Přehledové studie
Některé aspekty vlivu sledování televize na dítě

Rosenbaumová, Kristýna - Šulová, Lenka
Metodické studie
Vývoj a overenie validity škál emocionálnej habituálnej subjektívnej pohody (SEHP)

Džuka, Jozef - Dalbert, Claudia
Metodologické aspekty počítačové administrace psychodiagnostických metod

Květon, Petr - Klimusová, Helena
Vývin a konštrukcia škály životnej zmysluplnosti

Halama, Peter