Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/2002Obsah:
Výzkumné studie
Dětský autismus a jiné pervazivní poruchy: Vztah autistické psychopatologie k vybraným mozkovým strukturám

Hrdlička, Michal - Kulísek, Robert - Propper, Lukáš - Lisý, Jiří - Belšan, Tomáš - Neuwirth, Jiří - Komárek, Vladimír - Blatný, Marek - Urbánek, Tomáš
Předběžná sdělení
Osobná asistencia v podpore nezávislosti ľudí so zdravotným postihnutím

Repková, Květoslava
Svědkové Jehovovi - psychologické aspekty členství a odchodu ze skupiny

Humpl, Lukáš
Přehledová studie
Sociální opora v intervenčních programech

Křivohlavý, Jaro
Diskuse
Mýtus prvních tří let

Matějček, Zdeněk
K čemu psychologie náboženství

Říčan, Pavel
Z klinické praxe
K současným výzkumným a terapeutickým přístupům ke zkouškové úzkosti

Schneidrová, Dagmar