Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/2002Obsah:
Teoretické studie
Súčasné trendy psychológie tvorivosti - smerovanie k integrácii a systému

Jurčová, Marta
Výzkumné studie
Senzitivita voči nespravodlivosti a interpersonálne črty správania

Ïuroška, Tomáš - Lovaš, Ladislav
Přehledové studie
Psychologický zážitok komunity I.: Historické, metodologické a výskumné východiská problematiky

Halamová, Júlia
Metodické studie
Geriatrická stupnice životního postoje PGCMS: Struktura české verze metody

Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie
Některé novější přístupy k použití Stroopova testu interference

Šiška, Emil - Opavský, Jaroslav
Předběžná sdělení
Osvojování českých slovesných tvarů v raném věku

Smolík, Filip
Sociální reprezentace smrti u pracovníků onkologického oddělení

Hytych, Roman