Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/2003Obsah:
Teoretické studie
Příspěvek k pojetí fenomenologie v psychologii a psychoterapii

Čálek, Oldřich
Vztah kognitivních a nonkognitivních komponent akademického úspěchu: Propojení schopností a osobnostních charakteristik

Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie
Výzkumné studie
Maskulinita ako sociálna norma u adolescentných chlapcov a dievčat

Bačová, Viera - Matejovská, Ivana
Starí rodičia ako zdroj sociálnej opory

Madarasová Gecková, Andrea - Šimová, E. - Van Dijk, Jitse P.
Psychologické súvislosti znovuzamestnania

Schraggeová, Milica - Rošková, Eva
Kouření cigaret a další formy rizikového chování adolescentů

Kyasová, Miroslava
Přehledové studie
Psychologický zážitok komunity II. - Vybrané teoretické východiská problematiky

Halamová, Júlia
Diskuse
Vybrané problémy Bossovy daseinsanalýzy

Hlavinka, Pavel