Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/2003Obsah:
Výzkumné studie
Kvalitativní analýza dopadu nové drogové legislativy na drogovou scénu z perspektivy pracovníků zdravotnických zařízení a významných poskytovatelů služeb uživatelům nelegálních drog

Miovský, Michal - Zábranský, Tomáš
Občanský éthos a demokratičnost: Výsledky reprezentativního výzkumu v České republice a na Slovensku

Klicperová-Baker, Martina
Výzkumné studie
Vzdáme se svobody pod tlakem rizik?

Buriánek, Jiří
Přehledové studie
Well-being jako psychologický a zároveň mezioborově založený pojem

Kebza, Vladimír - Šolcová, Iva
Špecifiká gejských a lesbických partnerských vzťahov

Sváková, Andrea - Ondrisová, Sylvia
Poruchy pohlavní identity v dětství

Malá, Eva - Kocourková, Jana
Kognitívno-behaviorálna terapia panických porúch a iracionalita zabezpečovacieho správania

Buck, Michaela