Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/2003Obsah:
Výzkumné studie
Manželská spokojenost a partnerské interakce

Plaňava, Ivo - Rajmicová, Kateřina - Blažková, Petra
Stabilita a trendy vývoje inteligence u dětí ve věku 3 - 15 let

Jelínek, Martin - Klimusová, Helena - Blatný, Marek
Přehledové studie
Identita, jej teórie a výskum v slovenskej sociálnej psychológii 1989 - 2001

Lášticová, Barbara - Bianchi, Gabriel
Současná pojetí vztahu mezi krátkodobou pamětí a vědomím

Špok, Dalibor
Interakcie sexuálnych a drogových rizík: Sumarizácia výsledkov z dvoch sociokultúrnych prostredí

Lukšík, Ivan
Metodická studie
Konfirmační faktorová analýza české verze zkráceného "revidovaného Eysenckova osobnostního dotazníku" na vzorku českých studentů

Navrátil, Marek - McGuckin, Connor C. - Lewis, Christopher A. - Shevlin, Mark - Francis, Leslie J.
Z klinické praxe
Úzkostné poruchy u epilepsie a kognitivně behaviorální terapie

Javůrková, Alena