Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/2004Obsah:
Výzkumné studie
Spiritualita českých vsokoškoláků - faktorově analytická sonda

Říčan, Pavel - Janošová, Pavlína
Paměť verbální a paměť vizuální? Analýza faktorové struktury revidované Wechslerovy paměťové zkoušky (WMS-R) u nemocných epilepsií

Preiss, Jan - Haas, Tomáš
Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných

Buchtová, Božena
Přehledové studie
Efekty nabídky (menu-efekty) v lidském rozhodování

Skořepa, Michal
Odpouštění - současný stav psychologických studií

Křivohlavý, Jaro
Etologické súvislosti vzťahu človek - zviera so zameraním na využitie v terapii

Csoltová, Erika
Diskuse
Filozofický rozhovor ako súčasť psychoterapie, psychologického poradenstva a výcvikov psychoterapeutov a poradcov

Müllerová, Zuzana