Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/2004Obsah:
Výzkumné studie
Stabilita a změny osobnosti v adolescenci: analýza na úrovni osobnostních typů

Blatný, Marek - Urbánek, Tomáš
Podstata a efektivita kognitivně-behaviorální terapie obezity

Málková, Iva
Přehledové studie
Sociálna inteligencia, sociálna kompetencia - definície a prístupy v ich skúmaní

Orosová, Oľga - Sarková, Mária - Madarasová Gecková, Andrea - Katreniaková, Zuzana
K pozícii emócií a emocionality v rodovom diskurze

Kusá, Daniela
Viera a spravodlivosť

Ïuroška, Tomáš
Občianstvo a európska identita u mladých ľudí: sociálno-psychologické a politicko-psychologické aspekty

Štichová, Sandra - Popper, Miroslav
Z historie
Alhazen (965 - 1039): jeho dílo v kontextu starověké a středověké optiky

Šikl, Radovan