Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/2004Obsah:
Výzkumné studie
Vztah k vlastnímu tělu a somatoformní disociace u poruch příjmu potravy

Uher, Rudolf - Pavlová, Barbara - Papežová, Hana - Probst, Michel - Yamamotová, Anna
Přehledové studie
Rané vzppomínky a jejich možnosti jako projektivního diagnostického nástroje

Šťastná, Lenka - Miovský, Michal - Polák, Anton
Předběžná sdělení
Aspekty sebepojetí jako determinanty výběru strategií zvládání u adolescentů

Balaštíková, Veronika - Blatný, Marek - Kohoutek, Tomáš
Práva a zodpovednosti v diskurze bratislavských vysokoškolákov

Plichtová, Jana - Keresztesová, Katarína
Motivace žen k prostituci

Zikmundová, Martina - Weiss, Petr
Z poradenské praxe
K možnosti využití kognitivně behaviorální terapie a Gestalt terapie ve vysokoškolském poradenství

Schneidrová, Dagmar
Diskuse
Kritická psychologie: Past duality, nebo přednost rozpětí?

Vybíral, Zbyněk
K pojmo-logike kvality života

Kováč, Damián