Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/2004Obsah:
Teoretické studie
K Rogersovmu konceptu "dobrého života"

Šulavíková, Blanka
Výzkumné studie
Predikce akademického výkonu a úspěchu studentů medicíny v prvních deseti semestrech studia

Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie - Höschl, Cyril
Přehledové studie
Body image a možnosti jeho měření (se zaměřením na neklinickou populaci)

Hrachovinová, Tamara - Chudobová, Petra
Předběžná sdělení
Depresivní symptomatika ve věku 12 - 15 let - mezipohlavní rozdíly a další souvislosti

Fráňová, Lenka
Analýza posobenia moci v interakcii novinárky a policajta

Bačová, Viera
Diskuse
Dilema kvantitativního a kvalitativního přístupu - Je metodologický pluralizmus východiskem?

Filip, Miroslav
Znásilnění z pohledu evoluční biologie a evoluční psychologie

Gerlová, Erika - Weiss, Petr
Úvaha
Výuka psychologie pro studenty s technickým vzděláním

Dobrovská, Dana