Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/2005Obsah:
Výzkumné studie
Prediktory osobní pohody (well-being) u reprezentativního souboru české populace

Šolcová, Iva - Kebza, Vladimír
Psychologický kontext spokojenosti s vlastním tělem u VŠ studentů

Hrachovinová, Tamara - Csémy, Ladislav - Chudobová, Petra
Přehledové studie
Kvalita života a její proměnys v čase u téhož jedince

Mareš, Jiří
Psychologické aspekty náboženskej konverzie

Halama, Peter
Předběžná sdělení
Spolehlivost psychomotorického výkonu při interferenci

Badošek, Radim
Z klinické praxe
Miesto iracionálnych presvedčení v prežívaní strachu

Kordačová, Jana
Úvaha
Homo in futurum cogitans I

Břicháček, Václav