Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2005Obsah:
Teoretické studie
Významová analýza komunikace

Janoušek, Jaromír
Výzkumné studie
Model adaptace institucionalizovaných seniorek na stárnutí

Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie
Deprese v dětství a její vztah k problémům chování

Čermák, Ivo - Klimusová, Helena - Vízdalová, Hana
Přehledové studie
Lateralita - interdisciplinární problém

Vařeka, Ivan - Šiška, Emil
Psychologické důsledky neplodnosti

Matějů, Ivana - Weiss, Petr - Urbánek, Václav
Z historie psychologie
G. A. Lindner a jeho přínos psychologii

Svobodová, L.
Sigmund Freud a první aplikace psychoanalýzy na literární dílo

Švanda, Martin