Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/2005Obsah:
Teoretické studie
Jazyk a nevědomí

Krása, Jan
Výzkumné studie
Spojení dimenzionálního pětifaktorového modelu s kruhovým uspořádáním rysů: Zkrácený pětifaktorový kruh (AB5C)

Hřebíčková, Martina - Ostendorf, Fritz
Dietní zvyklosti českých dětí

Krch, František - Csémy, Ladislav - Sovinová, Hana - Provazníková, Hana - Rážová, Jarmila
Přehledové studie
K problematice výzkumu hodnot a hodnotových preferencí

Kavalíř, Petr
Metodické studie
Overenie konštruktovej validity sebaposudzovacej škály Symptom Checklist-90 (SCL-90)

Bieščad, Matúš - Szeliga, Peter
Předběžná sdělení
Vnímanie erektilnej dysfunkcie slovenskými mužmi v strednom veku a dosledky pre terapeutickú intervenciu

Masaryk, Radomír - Petrjánošová, Magda
Diskuse
Stinné stránky pozitivní psychologie

Šolcová, Iva
Budeme zisťovať spirituálnu inteligenciu?

Stríženec, Michal