Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/2005Obsah:
Výzkumné studie
Vlivy materialistické hodnotové orientace na spokojenost se životem

Hnilica, Karel
Životní události, vnímaná sociální opora, somatické obtíže a nemoci během těhotenství jako prediktory prenatální mateřské anxiety a deprese

Baďurová, Radmila
Přehledové studie
Mezinárodní zkušenosti z adopce rumunských dětí

Břicháček, Václav
Děti v rozvodových sporech: Severoamerické studie (1980 - 2001)

Pavlát, Josef
Citová väzba v detstve a adolescencii ve vzťahu k emocionálnej regulácii

Štefánková, Zuzana
Humor a tvorivosť

Jurčová, Marta
Metodické studie
Dotazník k měření afektivních stavů: Konfirmační faktorová analýza krátké české verze

Stuchlíková, Iva - Man, František