Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/2006Obsah:
Výzkumné studie
Subjektivní zdraví: Současný stav poznatků a výsledky dvou českých studií

Šolcová, Iva - Kebza, Vladimír
Vlivy socioekonomického statusu a přírodní katastrofy na zdraví a spokojenost se životem

Hnilica, Karel
Postoje k funkcím alkoholického nápoje a jejich vztah ke konzumnímu chování dospělých mužů a žen: Prospektivní studie

Kubička, Luděk
Sémantické obrazy seba a typických príslušníkov vybraných národov u slovenských vysokoškolákov: porovnanie v odstupe desiatich rokov

Ferjenčík, Ján
Přehledové studie
Mentální mapy: Definice, výzkum a otázka prostorového rozhodování

Polišenská, Veronika A.
Předběžná sdělení
Rovnováha životných oblastí vo vzťahu k naplnenosti potrieb a spokojnosti so životom

Gröpel, Peter
Z klinické praxe
Nácvik autogenního tréninku a asertivity u matek dětí s postižením

Otipková, Denisa
Diskuse
Světlé stránky pozitivní psychologie

Kulka, Jiří