Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/2006Obsah:
Teoretické studie
Rodová analýza jako prostor pro nové epistemologie: Poststrukturalismus a diskurzivní analýza v psychologii

Zábrodská, Kateřina
Přehledové studie
Spiritualita jako klíč k osobnosti a lidským vztahům

Říčan, Pavel
Fenomén prúdenia v širšom kontexte

Macková, Zdenka
Metodické studie
Dotazník proaktivního zvládání životních nároků

Šolcová, Iva - Lukavský, Jiří - Greenglass, Esther
Adaptivní testování - základní pojmy a principy

Jelínek, Martin - Květon, Petr - Denglerová, Denisa
Předběžná sdělení
Interpersonální atraktivita ve virtuálním prostředí

Šmahel, David - Veselá, Martina
Úvahy
Metafory rodových reálií: Protiklad, hlas a farebnosť muža a ženy

Kusá, Daniela