Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2006Obsah:
Výzkumné studie
Životní standard, individualistické hodnoty a spokojenost se životem

Hnilica, Karel - Rendlová, Markéta - Bariekzahyová, Tereza - Hnilica, Marek
O vztahu mínění a postojů populace ČR ke vstupu do EU v období 1993-2003

Mišovič, Ján
Přehledové studie
Agrese a sebevědomí

Šolcová, Iva
Časná znalost jazyka: Vývoj receptivní znalosti jazyka v prvních dvou letech života

Smolík, Filip
Metodické studie
Ovlivňování výsledku vyšetření osobnosti: Výsledky dotazníku temperamentu a charakteru

Preiss, Marek - Novák, Tomáš - Klose, Jiří - Šamánková, Dita - Březinová, Kristína - Štěpánková, Hana
Škála disociativních zkušeností - česká verze

Ptáček, Radek - Bob, Petr - Paclt, Ivo
Předběžná sdělení
Dovedně zvládnutá přítomnost přináší příjemnou budoucnost: Sociální reprezentace smrti na Srí Lance u theravádových mnichů a jejich podpůrců

Hytych, Roman
Diskuse
Koncept sebevědomí a psychologická praxe

Krch, František